La nostra filosofia és el servei al client, ja que considerem que un assessorament personal sense qualitat no és una bona inversió de cara al futur.

No tots els clients tenen les mateixes necessitats, per això l'escoltem, analitzem el seu cas i li fem un estudi personalitzat.


Assegurances per a particulars:
   Personals: vida estalvi, vida risc, accidents, salut
   Patrimonials: llar, edificis i comunitats, embarcacions d'esbarjo, caça i pesca
   Automòbils

Assegurances per a empreses:
   Personals: vida estalvi, vida risc, accidents, salut
   Patrimonials: comerç, oficines, explotacions agropecuàries, construcció, responsabilitat civil
   Automòbils: comercials, vehicles agrícoles, flotes

Altres assegurances:
   Suspensió d'espectacles, responsabilitat civil, actes festius,
   assegurances col·lectius per a excursions

Almudeve Assegurances
Av. Alcalde Palau, 56-58 1er. 5a. - 43870 Amposta (Tarragona)
Tel. 977 70 45 31 - Fax. 977 70 39 24 - correu electrònic